Previous
Next
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Brak imprez.

Aktualności

Zmiana w Radzie CSS

W związku ze złożoną rezygnacji z pełnionej funkcji przez Dominika Hunka - Przewodniczącego Rady Centralnej Szkoły Szybowcowej AP w Lesznie, Zarząd Aeroklubu Polskiego w oparciu o właściwe zapisy regulaminu funkcjonowana szkoły, przeprowadził wybory uzupełniające do Rady Centralnej Szkoły szybowcowej AP w Lesznie.

W wyniku tajnego głosowania, podjęto uchwałę w której Zarząd Aeroklubu Polskiego powołał w skład Rady Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie Pana Stanisława Haczyńskiego. Uchwała weszła w życie z dniem 12 sierpnia 2014.

Stanisław Haczyński - Wiceprezes Aeroklubu Polskiego

Urodzony w 1961r. Absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydział Mechaniczny. Ukończył także studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu specjalność zarządzanie firmą w warunkach gospodarki rynkowej. Zrzeszony w Aeroklubie Zagłębia Miedziowego w Lubinie, gdzie pełni społeczną funkcję skarbnika Aer. Zagłębia Miedziowego w Lubinie. Od 2005r. prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Oaza we Wrocławiu. W latach 2001-04 członek zarządu i prezes Chemipol SP. z o.o. we Wrocławiu. Wcześniej w latach 1989-2000 zatrudniony w Polar S.A. we Wrocławiu na stanowiskach specjalisty i kierownika w działach obsługi technicznej (serwis) i organizacji. Pełnił też rolę syndyka i likwidatora przedsiębiorstw i spółek prawa handlowego i cywilnych. Pilot szybowcowy I kl., instruktor szybowcowy II kl., pilot samolotowy turystyczny.

/b.w./

 

Dodano: 2014-08-13


Partnerzy