Previous
Next
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Audyt Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Informujemy, że wynik audytu Centralnej Szkoły Szybowcowej, przeprowadzonego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego jest bardzo dobry. Posiadamy wszelkie

Dodano: 2017-11-07

Podobno SPOŁECZNI w CSS

Dodano: 2016-11-21


Brak imprez.

Szkolenia Samolotowe

Szkolenie do licencji PPL(A) (Private Pilot Licence)

Szkolenie do licencji pilota turystycznego jest podzielone na dwa etapy:

1. Szkolenie teoretyczne, które można rozpocząć w każdej chwili, wystarczy podać swoje dane: Imię i Nazwisko, adres zamieszkania,PESEL i nr telefonu na adres cssacichonski@gmail.com  502 629 483. 

2. Część praktyczna - Szkolenie odbywa się na jednosilnikowych samolotach tłokowych Cessna 150/152, Morane lub AT3. Uczeń-Pilot wylatuje ok. 45 godzin, z czego co najmniej 10 godzin to loty samodzielne. Program szkolenia składa się z nauki ćwiczenia startów i lądowań, kręgów, lotów wg przyrządów, oraz latania po trasach z lądowaniami na obcych lotniskach. Część praktyczna kończy się wewnętrznym lotem egzaminacyjnym. Po zakończeniu części praktycznej wydawane jest zaświadczenie o ukończenia szkolenia, które Uczeń-Pilot składa do ULC, a następnie czeka na przydzielenie Egzaminatora Państwowego.

Część praktyczną można zreazlizować w dowolnym terminie od 1 marca do końca października.

Szkolenie do lotów nocnych VFR-NIGHT

Szkolenie składa się z części teoretycznej, która przeprowadzana jest indywidualnie.
Część praktyczna podzielona jest na 2 etapy
1. Noc lotniskowa: szkolenie trwa ok. 6 godz. I polega na opanowaniu podstawowych elementów takich jak: przyzwyczajenie do latania w nocy, starty oraz lądowania. Na koniec szkolenia przewidziana jest lot po trasie.
2. Noc nawigacyjna: jest szkoleniem dodatkowym, które trwa ok. 4 godzin. Pilot wykonuje loty z Instruktorem i samodzielnie po trasach i z międzylądowaniami na innych lotniskach. Szkolenie VFR Night nie jest zakończone egzaminem państwowym.

Szkolenie do lotów w trudnych warunkach atmosferycznych

Szkolenie polega na nauczeniu latania w warunkach 3 km widzialności poziomej i 300 m podstawy. Podobnie jak inne szkolenia najpierw poprzedzone jest częścią teoretyczną (indywidualną).
Uprawnienie to nie jest obowiązkowe do licencji zawodowej, ale wyraźnie zwiększa bezpieczeństwo latania.

Szkolenie na holownika szybowcowego 

Szkolenie i latanie jako holownik w sezonie 2013 jest zarezerwowane tylko dla uczniów wyszkolonych w CSS, to kolejny argument żeby rozpocząć latanie samolotowe u nas. 

Minimalne wymagania:

Licencja PPL(A) + z nalotem 70h (w tym 10h na typie samolotu holującego)

Ceny:

Szkolenia

• 120 h szkolenia teoretycznego - 600 zł 

•  PPL(A) - 45 h Cessna 150/152 - 22 000 zł 

•  Dla posiadaczy Licencji PL(G) możliwość skrócenia programu do 36 h 

Wynajęcie samolotu

•  Cessna 150/152 - 510 zł

Opłata instruktorska

•  90 zł/h lotu

Kontakt

cssacichonski@gmail.com 502 629 483
tel. 65 529 24 00


 

 


 

zapoznawczych." />


Partnerzy